Grundejerforeningen Søndersøhaven

Dalsø Park, 3500 Værløse.

 FORSIDE

NYHEDER BEBYGGELSEN DET OFFENTLIGE KONTAKT

Bestyrelse
Udvalg
Vedtægter
Ordensreglement
Generalforsamling
Regnskab & budget 
Matrikel- & parcelplan
Deklarationer
Planforhold
Love & Bekendtgørelser
Praktiske oplysninger
Serviceydelser og Leverandører

  1. Lyst 18.06.1965 Dok. om ekspropriation

Ovenstående oversigt over tinglyste deklarationer kan ikke tilsikres at være udtømmende, idet der kan være tinglyst yderligere deklarationer på de enkelte ejendomme, eksempelvis vedtægter for ejerlejligheder mv. Ejer/køber opfordres til, at indhente tingbogsoplysninger på den konkrete ejendom.