Grundejerforeningen Søndersøhaven

Dalsø Park, 3500 Værløse.

 FORSIDE

NYHEDER BEBYGGELSEN DET OFFENTLIGE KONTAKT

Bestyrelse
Udvalg
Vedtægter
Ordensreglement
Generalforsamling
Regnskab & budget 
Matrikel- & parcelplan
Deklarationer
Planforhold
Love & Bekendtgørelser
Praktiske oplysninger
Serviceydelser og Leverandører

"TIL SALG" I DALSØ PARK:

Rækkehuse
Ejerlejligheder

TINGLYSTE EJENDOMSHANDLER FOR RÆKKEHUSE I DALSØ PARK:

Fra 1992 til indeværende år
Fra 2008 til indeværende år

TINGLYSTE EJENDOMSHANDLER FOR EJERLEJLIGHEDER I DALSØ PARK:

Fra 1992 til indeværende år
Fra 2008 til indeværende år