Grundejerforenings opbygning og organisering

Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for en to års periode. Bestyrelsen består af 5 medlemmer samt 2 suppleanter. Herudover vælges en revisor og en revisor-suppleant.

Alle medlemmer i ejerkredsen kan stille op til valg på generalforsamlingen, der afholdes marts.

Generalforsamlingen valgte i marts 2023 en bestyrelse, bestående af 5 medlemmer.

Formand

Peter Skov Hansen

Dalsø Park 59

3500 Værløse

peter@oeconoma.dk

Kasserer

Jørgen Rasch

Dalsø Park 61

3500 Værløse

jorgen@rasch3500.dk

Bestyrelsesmedlem

Malene Mollerup

Dalsø Park 39A

3500 Værløse

Bestyrelsesmedlem

Marie Rude

Dalsø Park 57

3500 Værløse

Bestyrelsesmedlem

Jette Brammer

Dalsø Park 11A

3500 Værløse