Storskrald

Afhentning af storskrald, Dalsø Park 13 (Miljøspot, VF):

Afhentning sker automatisk hver 4 uge dvs. man skal ikke bestille online afhentning

Tømmekalender ses under selvbetjening på Vestforbrændings hjemmeside, her vælges:

* Dalsø Park 13 (Miljøspot), 3500 Værløse

Materialer afhentes om morgenen, første bil ca. kl. 6. Der kan komme op til 3 biler på samme dag afhængig af materialer. 


Vestforbrænding anbefaler, at genstande senest sættes ud dagen inden afhentning.

* Materialer skal sorteres i fraktioner dvs. vi må ikke blande sammen og sætte noget oven på hinanden. I så fald hentes det ikke.

* Der skal bruges klare poser til genstande, som må fylde max 10 kg. pr. pose

* Max længde er 2 meter på genstande.


Husk at tage hensyn til dine naboer - sæt dit storskrald ud  allertidligst dagen før afhentning.

 Storskrald