Velkommen til Grundejerforeningen Søndersøhaven

Hvem er vi:

Terrassehusbebyggelsen Søndersøparken er opført i årene 1980-82 af A/S Johan Christensen & Søn. Der er 75 boliger i bebyggelsen, fordelt på 27 rækkehuse og 48 ejerlejligheder.

Ejerforeningens opgaver:

  • Ejerforeningen har til opgave at håndhæve fælles retningslinjer og ordensregler for byggeriet udseende og beboernes adfærd samt vedligehold af fællesarealer og snerydning.
  • Ejerforeningen varetager også fælles interesser overfor Furesø Kommune og andre myndigheder, eks.vis affaldssortering og fællesbelysning
  • Endvidere står ejerforeningen for sociale arrangementer for at opbygge det gode naboskab

Hvad lægger vi vægt på:

  • At Søndersøhaven skal være et godt sted at bo og vokse op i for alle beboere,
  • At vi viser hinanden respekt og opretholder dialogen i en god tone,
  • At vi viser hinanden rummelighed og forståelse, så dagligdagsproblemer og tvister løses i mindelighed
  • At vi passer på hinandens ejendom og viser omsorg for andres ejendom og bohave
  • At vi gør hvert vores for at holde fællesarealer og udendørsarealer i en god forfatning


Seneste nyheder:

5.4.2024: Renovering af Dalgårdens Børnehave

Godkendt referat fra Generalforsamling med bilag

31.1.2024: Nyt om storskraldsordning

Storskraldsordningen er blevet omlagt. Nu afhentes hver 4 uge. Læs mere her, hvordan man bestiller afhentning.

23.1.2024: Generalforsamling 2024:

Generalforsamling afholdes

Torsdag den 21. marts 2024 kl. 19:00 i Søndersøhallen.

Varsling om generalforsamling, udsendt 23.1.2024