Affaldssortering

Differentieret affaldssorteringsordning:

Vi skal som andre hustande omlægge til en ny og mere opdelt affaldssortering. Vi er i god og konstruktiv dialog med Værløse Kommune og Vestforbrænding om en løsning, hvor vi er fælles om de dele af affaldssorteringen, der ikke vedrører mad- og restaffald. Der er i samarbejdet med myndighederne særligt fokus på processen omkring godkendelser/tilladelser i forbindelse med det fælles sorteringsareal for Grf. Søndersøhaven, der er planlagt ved Nordvolden.


Ordningen bygger på følgende:

  1. Individuel sortering af mad/restaffald sker på matriklerne. Alle medlemmer i grundejerforeningen har meldt ind, hvilke beholderstørrelser de ønsker. Så her er vi klar, når skiftet til ny affaldsordning sker.
  2. Fælles sortering af Papir og glas. Indtil videre fortsætter vi med de beholdere der er placeret på kommunens areal ved indkørslen til Dalsø Park. På sigt må vi se i øjnene, at de vil blive fjernet og sortering vil overgå til grundejerforening på egne arealer.
  3. Fælles sortering af Pap, metal og plast. Som besluttet på generalforsamlingen vil denne sortering skulle placeres ved Nordvolden.


Bestyrelsen vurderer, at fælles sortering mest hensigtsmæssigt kan foregå i minicontainere (med hjul). Det gør det hele mere fleksibelt både fsva. tømning (krav til tilkørselsforhold), tilpasning af kapacitet (herunder nye sorteringskrav) samt mulighed for ind- og overdækning (skur).

Dette løsningsforslag bakker Værløse Kommune og Vestforbrænding op om .