Fælles aktiviteter, havedage mv.

Bestyrelsen er i proces med at planlægge nogle fælles arrangementer i 2022. Foreløbig taler vi om en vandretur og foredrag omkring Søndersøen og den rige fugleliv. Har du gode forslag og bud på fællesaktiviteter i ejerforeningen, er du meget velkommen til at tage fat i formanden.


Vi har tradition for at mødes i september for at rydde op, vedligeholde og forskønne vores udendørs fællesarealer. Den næste fælles arbejdsdag afholdes primo september 2024.


Her plejer at være rigtig stor tilslutning og gennem mange gode snakke mellem naboer er det med til at skabe indbyrdes kendskab og gode relationer mellem os alle. Vi afslutter dagen med gård fest, musik i gaden, grill mad og noget at drikke til dem, der har ydet en indsats og meldt sig til.


Vi fik ikke nået at olie legehuset og bordene inden vinteren satte ind. Bestyrelsen vil derfor invitere til en vedligeholdelsesdag, så snart vejret er til det i foråret. Mere om det senere.