Udendørs belysning

Gadebelysning og dens vedligehold er Furesø kommunes ansvar.


Hvis I observerer manglende lys etc. kan man gå ind på kommunens hjemmeside og rapportere dette, hvorefter kommunen vil sørge for udbedring.


I forhold til egen udendørs belysning er der opsat 3 væglamper (mrk. PH Albertslund), som ejerne selv skal varetage vedligeholdelse af.


I ordensreglementet for Søndersøhaven henstilles til, at belysning ved indgange og carporte holdes tændt i lygtetændingstiden.